Styrelsen 2019

 • Ordförande: Danny Lindqvist
 • Viceordförande: Gunilla Stjärnfelt, 
 • Bo Thölix
 • Carina Renlund
 • Cecilia Ulenius
 • Jesper Bergvall
 • Lucas Stjärnfelt
 • Mats Holmberg
 • Mikael Stjärnfelt
 • Sofia Södergårdh
 • Kassör: Cecilia Ulenius
 • Friidrottens representant i ÅID centralstyrelse: Mikael Stjärnfelt
 • Friidrottens representant i SULs fullmäktige: Kirsi Jansson
 • Friidrottens representant i SFIs friidrottsråd: