Styrelsen 2020

 • Ordförande: Danny Lindqvist, information-, kommunikation- och medieansvarig
 • Viceordförande: Lucas Mattsson, sponsoransvarig
 • Sekreterare: Carina Renlund, tävlings-, funktionärs- och ungdomsansvarig
 • Gunilla Stjärnfelt, tävlings-, funktionärs- och ungdomsansvarig
 • Maria Söderlund, tävlings-, funktionärs- och ungdomsansvarig
 • Sofia Södergårdh, barn- och ungdomsansvarig
 • Lucas Stjärnfelt, barn- och ungdomsansvarig
 • Mikael Stjärnfelt, information-, kommunikation- och medieansvarig
 • Henrika Österlund, information-, kommunikation- och medieansvarig
 • Ordförande i ÅID:s centralstyrelse: Mikael Stjärnfelt
 • Friidrottens representant i ÅID centralstyrelse: Sofia Södergårdh
 • Friidrottens representant i SULs fullmäktige: Kirsi Jansson
 • Friidrottens representant i SFIs friidrottsråd: Lucas Mattsson