Styrelsen 2018

 • Ordförande: Christian Jansson
 • Bo Thölix
 • Carina Renlund
 • Cecilia Ulenius
 • Gunilla Stjärnfelt
 • Jesper Bergvall
 • Kirsi Jansson
 • Mats Holmberg
 • Michelle Remmer
 • Mikael Koskinen
 • Kassör: Christian Jansson och Cecilia Ulenius
 • Friidrottens representant i ÅID centralstyrelse: Mikael Stjärnfelt