Kansliets huvudsakliga uppgifter:

 

 • Administrativt arbete i form av tävlingsplanering, anmälningar, bokningar mm
 • Händelsekalender, påminna utskottet om händelser
 • Aktivt arbeta att få fram tränare, funktionärer, utskottsmedlemmar mm
 • Betala räkningar, fakturera, kontosätta och budgetuppföljning
 • Fältarbete på tävlingar där ledig tid kunde tas ut så att kansliet är stängt en dag/vecka.
 • Aktivt jobba med olika projekt som friidrotten är med på, som tex kanonloppet
 • Samarbeta med fritidsledarna
 • Resultat och statistik
 • Ha kontakt med lokalföreningarna
 • Ha kontakt med skolorna
 • Söka sponsorer
 • Utbildningar
 • Sköta inventeringslistan för redskap, anskaffningar
 • Beställa medaljer/pokaler
 • Delta i utskottsmötet vid behov
 • Finnas på plats under sommaren (vikarie)
 • Ansvarar för tävlingsdräkter (anskaffning, förvaring och försäljning)