Styrelsens huvudsakliga uppgifter

 

Friidrottens styrelse har en ordförande, viceordförande, sekreterare och 3-7 övriga medlemmar. Ytterligare skall det finnas en kassör som inte behöver sitta med i styrelsen.

 

Friidrottens styrelse ser till att det finns en kontinuerlig träning och tävlingsverksamhet på Åland.

 

När det gäller verksamheterna ute i kommunerna så sköter föreningarna själva allt, men styrelsen är uppdaterade om verksamheterna och hjälper till vid behov.


För den verksamhet som bedrivs inom ÅID, dvs för ungdomar >12 år så beslutar och ansvarar styrelsen för hela verksamheten, såväl träning som tävling.

 

Styrelsen uppgifter är bl.a att:

 • Avgöra vilka tränare och träningsgrupper man skall ha inom ÅID friidrott
 • Besluta om ersättningsprinciper för tränare
 • Besluta träningstider och platser (i samråd med tränarna)
 • Besluta om lokala tävlingar som skall arrangeras
 • Besluta om ersättningsprinciper för idrottare
 • Ta ut lag till FM, SFI och Ö-spel (i samråd med tränarna)
 • Göra upp verksamhetsplan och budget för ansökan om verksamhetsbidrag
 • Skriva verksamhetsberättelse
 • Ha kontakt till SFI och SUL (finska friidrottsförbundet)
 • Ordna med tränarutbildningar
 • Se till att det finns funktionärer (grenspecifika, starters, tidtagare, resultat, statistik, kafé mm)
 • Besluta om alla ekonomiska ärenden
 • Ansvara för att det finns tillräckligt med träningsutrustning

 

 

Styrelsen har möte ca 1 gång/månad eller vid behov. Varje möte protokollförs.